Group

+420 553 781 185

Ředitelství

Group 2

drasak@mlopava.cz

Ředitel organizace

Group 3

Skřipov 110

747 45 SKŘIPOV

Zveřejněné informace

Pravidla

  • Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pžístupu k informacím
  • Základní právní předpisy, jimiž se řídí příspěvková organizace Městské lesy Opava

PODLIMITNÍ ZAKÁZKA - Pořízení lesnické techniky

Výzva vč. zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Podrobné tech.parametry

Příloha č. 4 – Návrh Kupní smlouvy

Dodatečná informace č. 1

Dodatečná informace č. 2

Výsledek Výběrového řízení „Pořízení lesnické techniky“