Group

+420 553 781 185

Ředitelství

Group 2

drasak@mlopava.cz

Ředitel organizace

Group 3

Skřipov 110

747 45 SKŘIPOV

Produkty a služby

Prodej a nákup surového dříví

Jednou z činností Městských lesů Opava je obchod s dřívím.
Obchod s dřívím je činností prodeje a nákupu surového dříví a hotových sortimentů dle dřevin. Obchodujeme především dříví z vlastních certifikovaných zdrojů a to především sortimeny pro pilařské zpracování v hlavní dřevině smrk.

Prodej palivového dříví

Výrobu a expedici kompletního sortimentu palivového dříví provádíme na manipulačním a expedičním skladě v Hrabství. Zde jsou přijímány veškeré objednávky na dodávky kulatého palivového dříví v délkách 2 m a štípaného palivového dříví v délce 1 m formou maloprodeje. Objednávky je nutné předem sjednat s vedoucím dřevoskladu.

Kontakt: Jan Stiborský
Mobil: +420 731 192 164

Prodej palivového dříví je možno realizovat včetně dopravy do místa objednání. 

Kompletní výrobní program:

 • jehličnaté i listnaté palivové dříví kulaté v délkách 2 m, volně ložené (směs dřevin smrk + borovice + modřín)
 • listnaté palivové dříví kulaté 2 m, volně ložené (směs dřevin buk + habr a dub)
 • Štípané jehličnaté i listnaté palivové dříví v délce 1 m

Ceny palivového dříví

Sazenice lesních dřevin

Nabízíme sazenice a semenáčky lesních dřevin, které pěstujeme ve školkařském provozu v obci Hrabství. Celková produkční plocha je cca 3,16 ha.

Kotakt: Ing. Radomír Drašák – ředitel společnosti
mobil: 734 172 923

Plantáže vánočních stromků

Jako vedlejší činností se zabýváme intenzívním pěstováním vánočních stromků na nelesních plochách. V současné nabídce převažuje smrk ztepilý, smrk pichlavý, borovice černá a jedle kavkazská.  Na trh dodáváme vánoční stromky v menším množství. Prodej probíhá v areálu expedičního skladu na Hrabství, vždy týden před Vánočními svátky. Vánoční stromky na požádání balíme do transportní sítě.

Rady na prodloužení životnosti vánočního stromku

 • Vánoční stromek po zakoupení doporučujeme ponechat v transportní síti.
 • Ořízněte na řezu 2cm silný plátek a stromek postavte do nádoby s vodou.
 • Čerstvě provedeným řezem přijme několik litrů vody, tak zůstane déle svěží s jasnou barvou jehličí.
 • Pokud panují teploty pod bodem mrazu, doporučujeme přidat do nádoby s vodou glycerin zakoupený v lékárně. Voda nezamrzne a stromek lépe táhne vodu.
 • Při přemísťování stromku z mrazivého venkovního prostředí do místnosti, je třeba stromek aklimatizovat v nevytápěném prostoru několik hodin. Tím předejdete teplotnímu šoku, který může způsobit předčasný opad jehličí.
 • Před nasazením do stojanu stromek osprchujte ve vaně nebo na zahradě vodou.
 • Pro lepší manipulaci se stromkem můžete transportní síť odstranit až po nasazení do stojanu. Po krátké době získá stromek svůj původní tvar.

Traktorová doprava

Městské lesy vlastní zemědělské traktory, kterými zajišťujeme dopravu dřevin pro cizí.

Kontakt: Stiborský Jan – vedoucí střediska školkařství a služeb
mobil: +420 731 192 164

Ceník dopravy a výkopových prací

Školkařská činnost

Nabízíme:

 • prodej prostokořených sazenic veškerých lesních dřevin dle aktuální nabídky
 • odborné poradenství pro sazenice lesních dřevin
 • odborné poradenství v oblasti lesního školkařtví, produkce a uplatnění sadebního materiálu v lesních porostech.

Vlastníme:

 • licenci Ministerstva zemědělství ČR „Licenci pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

Kontakt: Jan Stiborský – vedoucí střediska školkařství a služeb
Mobil: +420 731 192 164