Group

+420 553 781 185

Ředitelství

Group 2

drasak@mlopava.cz

Ředitel organizace

Group 3

Skřipov 110

747 45 SKŘIPOV

Myslivost

Městské lesy Opava provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii v honitbě Statutárního města Opava. Hlavní spárkatou zvěří v honitbě je zvěř srnčí a zvěř černá ( prase divoké ) a zvěř jelení, méně významnou je zvěř daňčí. Stavy drobné zvěře ( zajíc,bažant, koroptev ), jsou díky převládající lesní honitbě velmi nízké.
Funkci mysliveckého hospodáře v honitbě Městských lesů Opava vykonává ředitel organizace.  Výkon práva myslivosti vykonává lesnický personál a lovečtí hosté na základě poplatkových povolenek k lovu.

Poplatkové lovy

Nabízíme zájemcům o myslivecké zážitky poplatkový lov zvěře srnčí, černé, dančí a jelení, včetně možnosti ubytování na lovecké chatě Bittmanka
U zvěře černé je možno po domluvě uspořádat naháňku pro více účastníků. 

Ceník individuálních lovů spárkaté zvěře:

Poplatkové lovy

Prodej zvěře Městských lesů Opava probíhá dvěma způsoby:

  • přímým prodejem zákazníkovi
  • se smluvním odběratelem