Group

+420 553 781 185

Ředitelství

Group 2

drasak@mlopava.cz

Ředitel organizace

Group 3

Skřipov 110

747 45 SKŘIPOV

O organizaci

Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací.

V právních vztazích organizace vystupuje svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Organizace byla zřízena za účelem odborné správy lesů v majetku zřizovatele.

Historie městských lesů Opava

Historie lesního majetku vlastněného Statutárním městem Opava se datuje od LP 1277, kdy daroval král český Otakar II městu Opavě 1281,57 ha hvozdu ( lesa ) v oblasti obce Skřipov. Od tohoto data postupně Město Opava  přikoupilo, nebo získalo prostřednictvím pozemkové reformy v roce 1930 další lesní majetek v přilehlých katastrech. Již historicky je patrný eminentní zájem města Opavy na držbě lesního majetku a snaha na jeho prosperitě a rozšiřování držby. Majetek znárodněný v roce 1954 získává Statutární město Opava zpět v roce 1992 a od tohoto data zřizuje pro obhospodařování lesů organizaci Městské lesy Opava, příspěvkovou organizaci. Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací, která má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese majetkovou odpovědnost. Organizace hospodaří na 2247,20 ha pozemků, z toho 2172,82 ha tvoří porostní půda.

Certifikace

Projekty spolufinancované EU

Kde nás najdete?

Sídlo Městských lesů Opava se nachází asi 15 km jižně od Opavy v obci Skřipov.