Group

+420 553 781 185

Ředitelství

Group 2

drasak@mlopava.cz

Ředitel organizace

Group 3

Skřipov 110

747 45 SKŘIPOV

Městské lesy Opava

Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací.

V právních vztazích organizace vystupuje svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Organizace byla zřízena za účelem odborné správy lesů v majetku zřizovatele.

Prodej palivového dříví

Zde jsou přijímány veškeré objednávky na dodávky kulatého palivového dříví v délkách 2 m formou maloprodeje. Objednávky je nutné předem sjednat s vedoucím dřevoskladu.

Aktuality

Nepřehlédněte naše nejnovější aktuality z dění v Městských lesích Opava

Prodej vánočních stromků

Prodej vánočních stromků

Myslivost

Městské lesy Opava provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii v honitbě Statutárního města Opava.
Hlavní spárkatou zvěří v honitbě je zvěř srnčí a zvěř černá ( prase divoké ) a zvěř jelení,
méně významnou je zvěř daňčí.