MĚSTSKÉ LESY OPAVA

AKCE BŘEZEN - KVĚTEN!

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ - za zvýhodněné ceny!

více informací v odd.: AKTUALITY


Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací,

která je od 1.1.2019 zapsána v OR Justice pod spisovou značkou:  Pr 5317 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Veřejný rejstřík a  sbírka listin

V právních vztazích organizace vystupuje svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
Organizace byla zřízena za účelem odborné správy lesů v majetku zřizovatele.
Sídlem organizace je správní budova v obci Skřipov č. p. 110.

Skřípov - sídlo Městských lesů Opava