Group

+420 553 781 185

Ředitelství

Group 2

drasak@mlopava.cz

Ředitel organizace

Group 3

Skřipov 110

747 45 SKŘIPOV

Prohlášení o přístupnosti

Městské lesy Opava p.o., Skřipov 110, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.mestekelesyopava.cz v souladu s Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na naše webové stránky www.mestskelesyopava.cz.

Stav souladu: uvedená webová stránka je plně v souladu se Směrnicí Ministerstva vnitra č. j.: MV-111083-1/EG-2019, Praha 15. srpna 2019 ZDE.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26.8.2019.